dennis_vennis


Dennis är inte som alla andra. För honom är videobloggen allt, videobloggen är hans liv. Och när han en dag stöter på ett par gamla vänner bryts tillvaron samman.