Dagsvard

”Denna kalk är det nya förbundet, i mitt blod. Så ofta i dricken den, så gören detta till min åminnelse.”

Bibeln må innehålla många tveksamma passager, men vi på Lowlife Film tar till oss DET GODA ORDET om Nattvardens heliga existens.

”Dagsvard” är en innerlig kortfilm om att synda och att förlåta.