Flytta på dig

 

Den förlängda versionen av marafilmen ’Flytta på dig’ som producerades under 24 timmar som en del av Laholms Filmmara.

Förutsättningarna för filmen var tre bestämda miljöer: aula, övergångsställe och bibliotek samt tre stycken bestämda föremål: peruk, mjölkpaket och såg.

Producerades på Katrinebergs Folkhögskola 2016.